ART NOUVEAU

13 בנובמבר 2017 -1

ארט נובו היווה מהפכה ראשונה בסדרה של תהפוכות שהעיצוב עבר בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. עשיר בצורה ובחומרים התפרץ באופנה, אדריכלות, עיצוב המוצר, עיצוב פנים ובכל עשייה יצירתית.הוא פרץ בו זמנית בארצות שונות וקיבל שמות שונים, באוסטריה, בבריטניה, בספרד, באיטליה ומעבר לים האסתטיקה החדשה כבשה לבבות. במבט על של שיחה חפשית נעמוד על המאפיינים, ההיסטוריה וננסה לגלות חפצים ששמורים אצל כולנו ומסתבר שהם בעלי ערך הסטורי וכספי.  13 נובמבר בשעה 10:30 גמלאי משרד החינוך, י״ם.