רח׳ הנביאים 42, ירושלים.

16 במרץ 2015 1

הרצאה בפני הנהלת אורט ישראל, 16 במרץ במכללת אורט הנביאים. ברחוב הנביאים 42, מקום משכנו עכשווי של מכללת אורט יש רבדים של תולדות ירושלים. מקום המפגש של הרצל עם הקיסר הגרמני. במבנה שהוקם ישב נציג הכנסייה הפרוטסטנטית ובימי המנדט ד״ר טיכו היה בא לכאן לשמוע נגנת פסנתר. וזה רק חלק מהסיפורים.