יצירות גדולות-סיפורים גדולים

6 באוגוסט 2017 1

הסיפורים מאחורי היצירות הגדולות יכולים להתחלק בין אנקדוטות קטנות ופיקנטיות לבין התהליכים הגדולים שהביאו להולדתן. פרסום של שליט, השתקפות העושר המשפחתי, מתנה לכלה שבדרך. האמן מתבקש למלא אחרי רצונונו של המזמין. אמן גם יוצק בתוך המסר שלו את יכולתו הטכנית והאינטלקטואלי. כך ציורים שנולדו למטרה ספציפית הפכו לנכס תרבותי כשהם נותנים לכולנו אפשרות חדשה של התבוננות בעולם.

6 באוגוסט 2017, הסתדרות המהנדסים, 19:30