סיפורים קטנים יצירות גדולות

30 בינואר 2019 5

פתח תקווה, חוד תרבות 30.1.19