Dr. Oscar Or-El

31 בדצמבר 2020 6

ד״ר אוסקר אור-אל

מעצב, מוזיאולוג בוגר החוג למוזיאולוגיה של אוניברסיטת חיפה והחוג לאמנות בת זמננו ב-University of Liverpool.

מרצה לתרבות ואמנות. לשעבר ראש מחלקה לעיצוב במכללת ירושלים ומרצה לתולדות אדריכלות ואמנות במכללות כ״ס ורחובות. הרצאות במסגרות אקדמיות וחוץ אקדמיות.

מרצה בהקתדרה באשקלון, נופי ירושלים, הסתדרות המהנדסים ועוד מסגרות רבות.

המיקוד של ההרצאות הוא במבט רענן על נושאים בתרבות והאמנות בהקשרים כאלה שניתן לחבר אותם לחווייה האישית. מביקור במוזיאון ועד הנאה מחודשת מיצירה ידועה.