אז כמה עולה רמברנדט?

18 בינואר 2018 1

על מחירים ותמחור של יצירות מופת.

בשנות השמונים של המאה ה-20 גוף בינלאומי, ״פרויקט מחקר רמברנדט״ בדק מקצועית שוב את כל הציורים שלו. על זה שיחתנו הבאה.