אדריכלות ועוצמה

10 במאי 2015 2

משטרי הרודנות שקמו במדינות שונות בין המלחמות הם מהתופעות הבולטות של המאה ה-20.
מנהיגי איטליה, גרמניה, ספרד ומדינות נוספות משקפים באדריכלות את סמלי הכוח והועצמה שהם
רוצים לשדר לצרכי פנים וחוץ. שפה אדריכלית זו עושה שימוש במסות גדולות, חומרים כבדים
ומונומנטליות עיצובית. על כך נדון בהרצאה סגורה ב״נופי ירושלים״ ב-10 במאי.